>>terug<<
Corporate woorden

De menselijke kant van een zakelijke ambitie.

LeasePlan wil op een onderscheidende manier succesvol zijn. Kiest er bewust voor een werkelijk duurzame relatie aan te gaan met ambitieuze ondernemers. Jawel, maar hoe doe je dat?

Simpel.Wat doe je zelf als je kiest voor een duurzame relatie? Dan interesseer je je voor de ander, wil je hem of haar zo goed mogelijk leren kennen. Ambities, principes, overtuigingen, voorkeuren, (on)hebbelijkheden, noem maar op.
Pas dan kun je werkelijk iets voor die ander betekenen. Attent zijn. Anticiperen op wensen en behoeftes.
Pas dan ook word jij iemand die de ander niet wil missen. Is er sprake van een werkelijke relatie.

Op je werk is dat al niet anders. Privé en werk liggen wat dat betreft minder ver uit elkaar dan je zou denken. In beide situaties willen we graag iets voor de ander doen, willen we dat hij de telefoon neerlegt met een glimlach. Blij is met ons als partner.
Althans, dat zouden we moeten willen.

Zie het onderhouden van zo’n relatie als een vorm van modern werknemerschap dat verder gaat dan een ambtelijk doen-wat-je-moet-doen. Dat gaat over verantwoordelijkheid nemen, opletten, meedenken, kansen zien en benutten.

Dat kunnen we alleen als we onze partner, in ons geval de ambitieuze ondernemer, maar ook overheden, andere grote organisaties of de individuele eindgebruiker, goed kennen. Wie is hij, hoe denkt hij? Hebben we te maken met iemand voor wie geld en budget het belangrijkst is? Verwacht hij juist dat wij hem alle zorgen uit handen nemen? Wil hij ons, op basis van zijn eigen visie en opvattingen, als sparringpartner aan tafel? Kortom, weten we wie we tegenover ons hebben?

Pas als we dat weten, kunnen wij ons als LeasePlan onderscheiden. Door alert te zijn op zaken die de partner zelf misschien ontgaan. Door te luisteren, initiatief te durven nemen, te inspireren. Door inlevingsvermogen te tonen bij het nemen van grote beslissingen. Menselijke trekjes die als smeerolie werken in een duurzame, zakelijke relatie.

Pas dan zullen we her- en erkend worden als de onderneming die wat betreft mentaliteit (Drive to perform), zorgvuldige dienstverlening (Dedicated to specific needs), en visie op milieu en mobiliteit (Defend the planet) een voorsprong heeft op de concurrentie.

Niet uitsluitend met het oog op het eigen bedrijfsresultaat. Maar omdat LeasePlan als geen ander begrijpt dat de waarde van een goede, invoelende relatie met z’n klanten het bedrijfsresultaat op den duur niet alleen ten goede komt, maar zelfs verre overstijgt.

Mail: fred@dewoorden.nl, tel: 0620 966 446