>>terug<<
Corporate woorden

Damen bedrijfsfilm.

Damen Shipyards in Gorinchem, een van de grootste mondiale spelers op het gebied van scheepsbouw, had behoefte aan een nieuwe bedrijfsfilm om zich te presenteren aan prospects en andere relaties. Producent Denzzo uit Amsterdam kreeg de opdracht deze film te maken en vroeg mij het script te schrijven.

A) Algemene introductie: Damen, de mondiale scheepsbouwer (1.30”)

Sfeer: groots en meeslepend, als het begin van een speelfilm. Imponerende beelden, waar overheen een rustige, vertrouwenwekkende stem: Damen als rustpunt in een dynamische wereld vol water.

SFX: imposante, filmische muziek. Beeldondersteunende geluidseffecten (zee, wind)

Beeld: Ruige zee, branding, storm, golven, close-up van boeggolf, grote golf bij een tewaterlating, geleidelijk overgaand naar rustiger (vaar)water, shots van kustlijnen, exotische kusten, skylines en vooral havens van internationale steden (Brazilie, Dubai, Hongkong). Tenslotte een shot van een haven bij zonsondergang waarin een tug-boat in silhouet voorbijvaart, fade out naar zwart.

Titel:
DAMEN
‘Building ships and supporting customers around the world’

Voice over: (50”)
Damen. In de scheepvaart wereldwijd een begrip voor kwaliteit, service en betrouwbaarheid.

Dankzij de input van de sales en after-sales departments en dankzij de standaardisatie van het bouwproces is Damen in staat zijn producten en diensten voortdurend te verbeteren. Of het nu gaat om nieuwbouw, onderhoud, reparaties of after sales support.

Dankzij een uitgekiend logistiek systeem kan Damen Technical Coöperation in nauw overleg met, en vaak op verzoek van opdrachtgevers, complete schepen bouwen op locatie met locale partners.

Om dat alles te kunnen realiseren werken bij Damen zes duizend mensen op meer dan 30 werven in zo’n 15 landen. Daarnaast wordt samengewerkt met partnerwerven waar het werk het beste kan worden uitbesteed.

Want waar water is, is Damen. En waar Damen is, worden schepen gebouwd. Al sinds 1927.

Mail: fred@dewoorden.nl, tel: 0620 966 446